Aktuelt

Neste søknadsfrist er 15. mars

Styret og avtroppende daglig leder vil gjerne ønske alle samarbeidspartnere, støttespillere og bransjen i Osloregionen en riktig god jul og et godt nyttår.

Linda Netland skal lede Oslo Filmfond

Linda Netland er ansatt som ny daglig leder i Oslo Filmfond. Netland kommer fra Filmfond Nord som hun har ledet i over seks år. 

Stine Helgeland, portrett

Oslo Filmfond inn i FilmReg

FilmReg vedtok i et ekstraordinært årsmøte den 12. oktober å ta Oslo Filmfond opp som nytt medlem. Styreleder Tom. G. Eilertsen i FilmReg er godt fornøyd over at Oslo Filmfond har blitt med i FilmReg.  – Gjennom dette får FilmReg markert seg som en helhetlig organisasjon for det regionale virkemiddelapparatet på filmområdet, for hele landet…

Oslo filmfond går inn i tre nye prosjekter 

Annerledeshet og animasjon er fokus for andre runde av Oslo filmfonds investeringer, der styret har gitt klarsignal til å investere i tre prosjekter. Tre filmprosjekter som på ulikt vis bygger opp under fondets målsetninger om bærekraft og mangfold, og som styrker produksjonsmiljøet og profileringen av byen.

Oslo har en naturlig posisjon i det norske produksjonsmiljøet

Oslo er kanskje det mest spennende og vitale sted i Norden når det gjelder film, TV- og spillproduksjon. Nå er det hit de internasjonale aktørene ser når det gjelder historier, talenter, kompetanse og finansiering.

Oslo filmfond er i gang

Oslo filmfond har nå vurdert 21 søknader om tilsammen 32 millioner kroner for prosjekter med en samlet omsetning på 640 millioner kroner.

Retningslinjer for investeringer Oslo filmfond

Oslo Filmfond har vedtatt retningslinjer for investeringsmidlene. Forventet ramme for investeringer nå er på tre millioner kroner.

Leif Holst Jensen, daglig leder for Oslo Filmfond

Leif Holst Jensen blir daglig leder for Oslo Filmfond

Leif Holst Jensen er ansatt som daglig leder for Oslo Filmfond AS, fra 1. november. Han kommer til Oslo Filmfond fra Westerdals høyskolen Kristiania, der han de siste syv årene har vært instituttleder for film- og medier.