Et filmfond i startgropen

Oslo Filmfond er under oppbygging, og det samme er nettsiden vår!

Vi satser på å ha retningslinjer og nettsider på plass siste kvartal i år. Før vi har kommet så langt, vil vi gjerne ha dine innspill til hva vi skal prioritere og hvordan våre tilskudd og investeringer best kan bidra til å fremme audiovisuell næring og verdiskapning i Osloregionen, tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, likestilling og inkludering.

Daglig leder ansatt

Leif Holst Jensen er ansatt som daglig leder for Oslo Filmfond AS, med oppstart 1. november.

Les mer om Leif Holst Jensen her.

Et filmfond i startgropen

Oslo Filmfond er under oppbygging, og det samme er nettsiden vår!

Vi satser på å ha retningslinjer og nettsider på plass siste kvartal i år. Før vi har kommet så langt, vil vi gjerne ha dine innspill til hva vi skal prioritere og hvordan våre tilskudd og investeringer best kan bidra til å fremme audiovisuell næring og verdiskapning i Osloregionen, tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, likestilling og inkludering.

Daglig leder ansatt

Leif Holst Jensen er ansatt som daglig leder for Oslo Filmfond AS, med oppstart 1. november.

Les mer om Leif Holst Jensen her.

Om Oslo Filmfond

Oslo Filmfond skal fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Osloregionen og styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuell produksjon, ved å gi tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Fondet skal fremme tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, likestilling og inkludering.

 

Oslo Filmfond ble stiftet den 24. april 2021 og er et selvstendig aksjeselskap eid av Oslo kommune. Fondet skal være et supplement til eksisterende støtte- og finansieringsmuligheter (NFI og Viken Filmsenter) og vil fylle et udekket behov for bransjen. Oslo kommune jobber videre for at fondet på sikt skal utvides til å omfatte Viken fylkeskommune, slik at hele Norge er inkludert i den regionale filmpolitikken.

 

Oslo kommune har i 2021 bevilget 9 mill. kr til drifts- og investeringsmidler til Oslo Filmfond, og videre 4,0 mill. til drift i hhv. 2022 og 2023. Nye midler til investering i 2022-2023 vil bli spilt inn og behandlet i ordinære budsjettprosesser, det samme gjelder midler til drift og investering etter 2023. Styret jobber også for at Oslo Filmfond skal forvalte private investeringsmidler og statlige tilskuddsmidler på linje med de andre regionale filmfondene.

Styret i Oslo Filmfond

Stine Helgeland, portrett

Stine Helgeland

Styreleder
cand.mag., MSc Media Management. Har kompetanse innen internasjonalisering, filmdistribusjon, finansiering av film, offentlig forvaltning, relasjonsbygging, kommunikasjon og ledelse. Hun har også vært styreleder for Nordisk film og tv fond.

Foto: Maja Ljungberg Bjåland

Ulrik Imtiaz Rolfsen, portrett

Ulrik Imtiaz Rolfsen

Styremedlem
har kompetanse innen utvikling, produksjon og distribusjon av audiovisuelt innhold både på tradisjonelle og nye digitale plattformer (globalt). Rolfsen har erfaring og et blikk for innovasjon, med fokus på representasjon av Oslos mangfold av historier, talenter og miljø.
Kristin Hellebust, portrett

Kristin Hellebust

Styremedlem
cand.jur., MA Business Administration. Har bred kompetanse og erfaring innen ledelse og utvikling av digitale tjenester og virksomheter på det audiovisuelle felt. Hellebust har erfaring fra og innsikt i flere nivå av produksjoner med store og mindre budsjetter, også fra et investeringsperspektiv.
Jon Erik Ofstad, portrett

Jon Erik Ofstad

Styremedlem
siviløkonom. Har erfaring fra tradisjonelle mediehus og software – bransjen innenfor B2C/B2B abonnement, digital transformasjon og nyetablering av digitale tjenester og løsninger. Ofstad har også erfaring fra og innsikt i oppstarts- og finansmiljø knyttet til nyetablering og utvikling av selskap.
Nora Ibrahim, portrett

Nora Ibrahim

Styremedlem
har bakgrunn fra NRK/NRK P3 og har utviklet og ledet banebrytende produksjoner på ulike plattformer. Videre har hun kjennskap til og innsikt i allmennkringkasting, metode, publikumsinnsikt og analyse, utvikling og gjennomføring av audiovisuelle produksjoner, samt et sosialt engasjement med fokus på talent og representativitet.
Logo_OsloFilmFond_Asgard_BLACK

Tlf.+47 957 44 173
post@oslofilmfond.no
Org.nr. 927 272 679