Ammo

Thrillerdramaserie for TV 2 Norge
Produsert av Anagram AS
Regi: Erik Svensson

Thrilleren Ammo følger Bjørns reise inn i norsk våpenindustri, en industri som står midt i en revolusjon – kunstig intelligens.

Bjørn blir raskt en stjerne i selskapet og får ansvaret for en stor avtale med Frankrike. Bjørn oppdager da at teknologien han selger er ulovlig, og at han er ansatt for å få skylden hvis dette skulle bli oppdaget. Når menneskeliv går tapt som følge av teknologien må han kjempe en livsfarlig kamp mot mektige aktører for å renvaske seg selv, men hvem kan han stole på?

Ammo er forankret i norsk virkelighet og vår historie, men berører svært det internasjonale samfunn og belyser et emne som mange ikke vil snakke høyt om hverken i Norge eller utlandet. Handlingen fortelles på et individ nivå via hovedkarakteren Bjørn og hans familie for å vise hvordan norsk teknologi kan berøre hver enkelt som er involvert og ikke minst de teknologien rammer.

Rollebesetning:

Hovedrolle: Nicolai Cleve Broch

Leif Holst Jensen, daglig leder for Oslo Filmfond
Logo Oslo Filmfond

Oslo Filmfond investerer

Oslo filmfond investerer i prosjektet slik at produksjonen kan flyttes fra Litauen til Oslo. Hovedopptak på 40 dager var opprinnelig lagt til Litauen på grunn av skatterabatt i finansieringen. Men med støtte fra Oslo filmfond og selskapets økte egen investering flyttes nå alle opptak til Norge og Oslo.
Fondet investerer 1.500.000 kroner i prosjektet.

13/01/2022