Oslo Filmfond inn i FilmReg

28/10/2022

FilmReg vedtok i et ekstraordinært årsmøte den 12. oktober å ta Oslo Filmfond opp som nytt medlem.

Styreleder Tom. G. Eilertsen i FilmReg er godt fornøyd over at Oslo Filmfond har blitt med i FilmReg. 

– Gjennom dette får FilmReg markert seg som en helhetlig organisasjon for det regionale virkemiddelapparatet på filmområdet, for hele landet og med Oslo som en egen region. Oslo Filmfond vil tilføre FilmReg nye perspektiver og tanker, og vi ser frem til deres engasjement fremover når den regionale filmpolitikken skal meisles ut, sier styrelederen.

Oslo Filmfonds styreleder Stine Helgeland er svært glad for at fondet nå blir inkludert i FilmReg. 

– Det har vært viktig for oss å bli anerkjent som et regionalt fond på linje med de andre regionale filmfondene, og medlemskapet i FilmReg er en slik anerkjennelse. Vi ser frem til å jobbe sammen med de andre regionale fondene for å styrke og løfte det regionale perspektivet i norsk film og filmpolitikk, sier Stine Helgeland.

FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og filmfond i Norge, samt Filmcamp og Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Organisasjonen har som formål å fremme en nasjonal filmpolitikk som inkluderer og ivaretar regionenes interesser, slik at det kan skapes en bærekraftig audiovisuell bransje i hele landet. Det er også et mål å sikre og styrke medlemmenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken, og fremme en samlet strategisk kultur- og næringspolitisk filmsatsing.

Oslo Filmfond ble etablert i 2021 av Oslo kommune, og har hovedfokus på bærekraft og mangfold. Fondet har hittil investert ti millioner kroner i ni prosjekter innen dokumentar, tv-serier og spillefilm. Fondet er foreløpig finansiert av Oslo kommune alene, og jobber for å komme på statsbudsjettet på linje med øvrige regionale filmfond.

For spørsmål ta kontakt med

  • Tom G. Eilertsen, styreleder FilmReg, tel 907 92 550
  • Stine Helgeland, Oslo Filmfond, tel 957 44 173
Stine Helgeland, portrett
Stine Helgeland, styreleder Oslo Filmfond. (foto: Maja Ljungberg Bjåland)