Oslo filmfond går inn i tre nye prosjekter 

25/05/2022

Annerledeshet og animasjon er fokus for andre runde av Oslo filmfonds investeringer, der styret har gitt klarsignal til å investere i tre prosjekter. Tre filmprosjekter som på ulikt vis bygger opp under fondets målsetninger om bærekraft og mangfold, og som styrker produksjonsmiljøet og profileringen av byen. 

Oslo Filmfonds søkermasse viser at det er en stor aktivitet i regionen, men også at vi med ganske små midler kan stimulere til økt aktivitet og arbeidsplasser. Fondet skal støtte opp under mangfold og bærekraft i norsk film, og det er mange gode prosjekter i Oslo.

Fondet mottok 14 søknader for til sammen 22,5 millioner kroner, for prosjekter med en potensiell brutto omsetning på 340 millioner kroner. Sammen med søknadene i første runde ville brutto omsetningen kunne komme opp i nesten en milliard kroner. «Dette er en viktig næring og et viktig kulturuttrykk som jeg er glad vi er med å finansiere», sier Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal.

«Denne runden har en investeringsramme på inntil fire millioner samlet. Fondet skal investere i prosjekter der vi mener vi kan få pengene tilbake for å kunne investere i nye prosjekter i fremtiden. Vi er fornøyd søknadsmengden og med de prosjektene vi går inn i. Det var også flere andre sterke prosjekter vi mener burde fått midler fra oss, men potten strekker ikke til. Dessverre klarer vi ikke å hindre at enkelte prosjekter er nødt til å søke seg ut av landet for å hente finansiering», sier daglig leder Leif Holst Jensen.

Klikk på bildene for å lese mer om prosjektene:

Sex, Drømmer og Kjærlighet
Lars er LOL
Bukkene Bruse på badeland
Leif Holst Jensen, daglig leder for Oslo Filmfond