Leif Holst Jensen blir daglig leder for Oslo Filmfond

22/07/2021

Leif Holst Jensen er i dag ansatt som daglig leder for Oslo Filmfond AS, med oppstart 1. november.

Holst Jensen kommer til Oslo Filmfond fra Westerdals høyskolen Kristiania, der han de siste syv årene har vært instituttleder for film- og medier. Linjen har i hans tid blitt en ledende og populær utdanningsinstitusjon for unge og innovative film- og serieskapere, og skolen har blant annet vunnet flere Oscar-priser og en BAFTA. Leif har tidligere produksjonserfaring fra Danmarks Radio og NRK, hvor han blant annet jobbet i U-redaksjonen. Han har videre jobbet mange år som Generalsekretær i Norske Spill-, TV og filmprodusenters forening, der han fikk politisk gjennomslag for flere positive endringer i rammevilkårene for norsk film. Holt Jensen har en MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole, i tillegg til fag innenfor journalistikk, jus og medieproduksjon.

– Vi er veldig glade for at Leif Holst Jensen har takket ja til stillingen som daglig leder i Oslo Filmfond. Han er utviklingsorientert og har en dyp forståelse for de finansielle og politiske mulighetene og utfordringene som filmbransjen står overfor. Han har i tillegg solid erfaring med å bygge opp virksomheter og en unik, nyvunnen erfaring med å jobbe med utvikling av unge talenter. Det har vært stor interesse for stillingen, og jeg er helt trygg på at vi har funnet den personen som kan bygge og lede Oslo Filmfond til å bli en viktig og sentral aktør for utviklingen av bransjen i Osloregionen – både når det gjelder å få frem nye stemmer og en bærekraftig næring, sier styreleder for Oslo Filmfond, Stine Helgeland.

Leif Holst Jensen gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og mener at dette er en helt unik mulighet til å bygge opp et fond og en aktør som kan utgjøre en stor og positiv forskjell for produksjonsmiljøet i Osloregionen.

– Oslo er en levende og vital by med et sterkt fagmiljø og mange særegne og originale stemmer. Som Joachim Trier og Renate Reinsves suksess i Cannes nettopp viste, er Oslo nå en ledende filmby i Norden. Vi vil bygge videre på dette, samtidig som vi vil utvikle nye stemmer og historier. Jeg ønsker å ha et bredt samarbeid med alle deler av bransjen, sier Leif Holst Jensen, og fortsetter:

– De siste syv årene på Westerdals har vært veldig givende. Det er utrolig fint å jobbe med unge mennesker med masse energi og innovasjonskraft, og jeg tar med meg dette inn i arbeidet med Oslo Filmfond. Vi vil også jobbe for å skaffe en større og bredere finansiering av fondet, slik at vi kan skape vekst og varige verdier for Osloregionen og norsk film.

Om Oslo Filmfond 

Oslo Filmfond skal fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Osloregionen og styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuell produksjon, ved å gi tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Fondet skal fremme tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, likestilling og inkludering. Oslo Filmfond ble stiftet den 24. april 2021 og er et selvstendig aksjeselskap eid av Oslo kommune.

Les mer om Oslo Filmfond her.

Kontaktpersoner

Stine Helgeland, styreleder Oslo Filmfond AS,
e-post: stine@oslofilmfond.no, mobil: 957 44 173

Leif Holst Jensen, Instituttleder Westerdals høyskolen Kristiania,
e-post: leifholst.jensen@kristiania.no mobil: 909 48 993

Leif Holst Jensen, daglig leder for Oslo Filmfond